کنترلر سنسور  یا سنسور کنترلر (Sensor Controller) چیست ؟