2019-12-12
تایمر چیست ؟ تایمر دیجیتال و تایمر آنالوگ چیست ؟

تایمر چیست ؟ تایمر دیجیتال و تایمر آنالوگ چیست ؟

تایمر چیست ؟ تایمر دیجیتال و تایمر آنالوگ چیست ؟ برای اندازه گیری فاصله زمانی از نوع خاصی از ساعت به نام تایمر استفاده می گردد […]
2019-10-01
تقویت ‌کننده یا آمپلی فایر فیبر نوری (Fiber Optic Sensing Amplifier) چیست ؟

تقویت ‌کننده یا آمپلی فایر فیبر نوری (Fiber Optic Sensing Amplifier) چیست ؟

تقویت ‌کننده یا آمپلی فایر فیبر نوری (Fiber Optic Sensing Amplifier) چیست ؟ تقویت‌کننده نوری (Optical amplifier) در واقع وسیله‌ای است که سیگنال نوری را بدون […]
2019-10-01
سنسور فیبر نوری (Fiber Optic Sensor) چیست ؟

سنسور فیبر نوری (Fiber Optic Sensor) چیست ؟

 سنسور فیبر نوری (Fiber Optic Sensor) چیست ؟  فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است. امروزه از فیبر نوری در موارد […]
2019-09-01
سنسور نوری درب اتوماتیک یا چشم الکترونیک درب اتوماتیک چیست ؟

سنسور نوری درب اتوماتیک یا چشم الکترونیک درب اتوماتیک چیست ؟

سنسور نوری درب اتوماتیک یا چشم الکترونیک درب اتوماتیک چیست ؟ هنگامی که قصد اتوماسیون درب های پارکینگ ، درب های شیشه ای ، درب های […]
2019-08-24
پرده نوری یا سنسور ایمنی محیط (Safety Light Curtain Sensor) چیست ؟

پرده نوری یا سنسور ایمنی محیط (Safety Light Curtain Sensor) چیست ؟

 پرده نوری یا سنسور ایمنی محیط (Safety Light Curtain Sensor) چیست ؟  پرده نوری Area Beam Sensor یا سنسور ایمنی محیط یا سنسور های ناحیه ای […]
2019-08-03
سنسور نوری یا فوتو الکتریک یا چشم الکترونیک (Photoelectric Sensor) چیست؟

سنسور نوری یا فوتو الکتریک یا چشم الکترونیک (Photoelectric Sensor) چیست ؟

 سنسور نوری یا فوتو الکتریک یا چشم الکترونیک (Photoelectric Sensor) چیست؟  سنسور نوری ردیاب الکترونیکی است که نور و یا تغییر در نور را به سیگنال […]